बिटकॉइन मधील धोके फायदे काय आहेत? वाचा बिटकॉइन – गुंतवणूक सल्लागाराच्या नजरेतून

खूप दिवस झाले या ना त्या कारणांनी बिटकॉइन बद्दल कानावर येतंय. कधीच रिस्क न घेणारे आज बिटकॉइन बद्दल भर भरून बोलत आहेत आणि कशाप्रकारे बिटकॉईन हि २१व्या शतकातील चलन आहे …

Read More